بی تو ... هرگز
2

دل بسته ام به خط و به آن خال ... بگذریم

آهو ندیده ای و به هر حال ... بگذریم 

یک شهر عاشقت شده ، بانو چه کرده ای ؟

مردم برای چشم تو جنجال ... بگذریم 

دلتنگ آسمان تو هستم مرا ببخش !

شاهینم و شکسته پر و بال ... بگذریم 

جز سرپناه عشق تو جایی ندارم و ...

می ترسم اینکه قلب تو اشغال ... بگذریم 

ای گل ! خیال وصل تو در خواب هم نشد

ریحانی و ... به بوی تو از حال ... بگذریم 

" ما در پیاله عکس رخ  یار دیده ایم "

من دلخوشم به خواجه و این فال ... بگذریم 

از خود بگویم ؟ از تو چه پنهان که مدتی ست

این شاعر شکسته ی بدحال ... بگذریم 

یوسف که نیستم به سلامت گذر کنم

یک عاشقم که داخل گودال ... بگذریم 

می خواستم که عقده ی دل وا کنم ، ولی

امشب به احترام غمت لال ... بگذریم 

این وعده های پوچ به جایی نمی رسند

امسال هم مطابق هر سال ... بگذریم

 

                                                                                                  " حامد نصیری "

     
2
قاصدک ! هان ، چه خبر آوردی ؟

از کجا ؟ وز که خبر آوردی ؟

 خوش خبر باشی ، اما ،‌ اما

گرد بام و در من ، بی ثمر می گردی

انتظار خبری نیست مرا 

 نه ز یاری ، نه ز دیار و دیاری ، باری

برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس 

 برو آنجا که تو را منتظرند 

 قاصدک

در دل من ، همه کورند و کرند

دست بردار ازین در وطن خویش غریب

قاصد تجربه های همه تلخ ، 

با دلم می گوید 

 که دروغی تو ، دروغ 

 که فریبی تو ، فریب 

 قاصدک  هان ، ولی ... آخر ... ای وای 

 راستی ایا رفتی با باد ؟

با توام ، آی ! کجا رفتی ؟ آی

راستی ایا جایی خبری هست هنوز ؟

مانده خکستر گرمی ؟

جایی ، در اجاقی ؟

طمع شعله نمی بندم ،

خردک شرری هست هنوز ؟

 قاصدک

ابرهای همه عالم شب و روز

در دلم می گریند

                                                                                         مهدی اخوان ثالث

     
دلنوشنه
سلام ، ماه من

برای دلم
برای دلم
پیوندها
موزیک
فریاد هجران