اگر نشنوید بهتر از آن است که بد بشنوید
كاش مى آمدى ، مى ديدى ، بى تو ...

بى تو بر من چه ميگذرد ...

شايد ارامش مى يافتى از ديدن ...

اينهمه درد ، رنج ، اشك ، حسرت ...

كاش مى امدى ، قبل از آنكه دير شود

     
به كدامين گناه ؟ ..... عشق ؟؟!!

اى واى بر من و ، بر دل من و ، بر عشق من

     
دلشوره ، دلهره ، اشك ، انتظار

اين ، همه زندگى من است

     
چقدر زندگى بى رحم ميشود ، وقتى نمى آیی

     
شمع
دلم ... همچنان شعله ور است

پیوندها
دانلود آهنگ جدید ایرانی
آوای بزرگان
آواز اصیل
برای دلم
برای دلم
امکانات  

 
Real Time Analytics
شمارنده