اگر نشنوید بهتر از آن است که بد بشنوید
جز دعای خیر ، چیزی برایت نخواسته ام

دیری نمی پاید که هر دو در محضرش نشسته ایم به قضاوت

نگرانم .....

نگرانم که کدامیک  در محضرش سر به زیر داریم برای رنجاندن دیگری 

مبادا تو .......

     
چقدر زندگى بى رحم ميشود ، وقتى نمى آیی

     
فعلا تعطیل است

تعطیل است تا ......... تا او بیاید

او جان من است ، نفس من است ، توان من است ، نور من است ، و ..... دل من است

بی دل ، نفسم بند می آید

     
شمع
دلم ... همچنان شعله ور است

پیوندها
دانلود آهنگ جدید ایرانی
آوای بزرگان
آواز اصیل
برای دلم
برای دلم
امکانات  

 
Real Time Analytics
شمارنده