دوستت دارم ، ای غُربتِ غريبِ قريب
كسى درمان دلِ بى قرار ، مى داند ؟

كسى درمانِ بغضِ شكسته ، مى داند ؟

كسى درمانِ چشمِ خونين ، مى داند ؟

كسى درمانِ انتظارِ كُشنده ، مى داند ؟

اصلاً كسى درمان عشق ، مى داند ؟

مى دانى ؟

نه ، نمى دانى ... نمى توانى 

كه درد و درمان ..... تويى

     
چكنم با دلم

نمى سوزد ، هرچه ميكنم نمى سوزد

مى شكند ، پاره پاره ميشود ، اما نمى سوزد

آه كه اگر بسوزد ، كارها مى كُند ، گُنبد خضرا مى سوزاند

اگر بسوزد

     
خير بخواهيم ، براى خود بخواهيم ، براى همه بخواهيم ، بى اندازه بخواهيم

عفو بخواهيم ، براى خود بخواهيم ، براى همه بخواهيم ، بي برگشت بخواهيم

با ناله ، با اشك ، با دل ، 

     
غربت
چه دردیست دوست داشتن و ...

دلتنگی

چه دلتنگت شده ام این روزها ...

برای دلم
برای دلم
 
Free counter and web stats
<bgsound src="http://www.bia2up.ir/uploads/140187519572951.mp3" loop="infinite">