دوستت دارم ، ای غُربتِ غريبِ قريب
كاش كسى ميان من و او وساطت كند ......... خدايا تو ميان بندگانت واسطه نميشوى ؟!

     
غربت
چه دردیست دوست داشتن و ...

دلتنگی

چه دلتنگت شده ام این روزها ...

برای دلم
برای دلم
 
Free counter and web stats